AUTORSKÁ PRÁVA
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
Je rovněž zakázáno dodané fotografie jakýmkoli způsobem dále upravovat.


SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ
Vyhrazuji si právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách i k jiným způsobům prezentace (tiskoviny).Tyto fotografie budou fotografkou Kamilou Svobodovou zpracovávány po dobu 10 let. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas.
Osobní údaje které mi budou poskytnuty, jako je jméno,adresa, email a telefonní číslo, pro plnění smluvního vztahu, budu zpracovávat po následujících 10 let ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ
Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 6 měsíců od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).
Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.
Odevzdané fotografie (jpg formáty) se archivují také po dobu 6 měsíců.
Pokud dojde během této doby na vaší straně ke ztrátě či poškození dat, mohu vám data znovu zaslat prostřednictvím firmy dastax.


REZERVACE
Pro závaznou rezervaci potřebuji vaše telefonní číslo, jméno,adresu, datum focení, místo focení, balíček, který jste si vybrali a počet osob (u dětí + věk), které budou foceny. Termín focení následně pevně rezervuji po uhrazení zálohy podle ceníku.


ODVOLÁNÍ – ZRUŠENÍ FOCENÍ
Z osobních důvodů (např. nemoc) nejdéle den před termínem focení. V případě zrušení kvůli „zásahům vyšší moci“(liják, porouchané auto, uprchnuvší pes,…) nejdéle hodinu před focením, v tomto případě pouze telefonicky!
Termín focení lze z těchto důvodů přesunout 2x.
Pokud nedorazíte bez udání závažného důvodu nebo zrušíte focení 3x po sobě, není již možné určit jiný termín a záloha propadá v celé výši.


OBJEDNÁNÍ FOCENÍ
Rezervační formulář zde na stránkách.
facebook: Kamila Svobodová, rodinná fotografka
instagram: @kamilasvobodovafoto
tel.: 734 618 692

MÍSTO FOCENÍ
Primárně obec Zduchovice. Po dohodě mohu přijet v rámci okresu Příbram.


DÉLKA FOCENÍ
ZÁKLAD: 15-30 min
STANDART: 40-60 min
MAXI:  1,5-2 hod

Na focení prosím choďte v uvedený čas. Pokud přijdete pozdě, focení se neposouvá, fotíme pouze zbývající čas, který jsem pro vás měla vyhrazený.
V některých výjimečných případech (např. pokud je dítě nervózní,tak, že není možné jej vyfotit, se může doba focení prodloužit. Pozor, toto neplatí v případě sezónního minifocení.

ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Do týdne od focení dostanete na email odkaz na zaheslované album s náhledy (náhledovky.cz), kde si vyberete fotografie, které si budete přát upravit.
Do tří týdnů od potvrzení výběru dostanete na email odkaz na zaheslované album s finálními, upravenými fotografiemi (dastax.cz). Zde si budete moci jednotlivé fotografie stáhnout do PC. Z alba máte rovněž možnost objednat si rovnou tisk vybraných fotografií v libovolném počtu a formátu (podle nabídky firmy dastax).
V případě expresního zpracování úpravy fotografií, tj. kratší než 3 týdny, účtuji poplatek + 1000,- Kč. V případě, že budete chtít fotografie upravit do tří dnů, účtuji poplatek + 2000,- Kč.
Odevzdávám pouze upravené fotografie ve formátu JPG (zákazník nemá žádný nárok na RAW soubory či neupravené fotografie).
V případě nemoci, úrazu, technických problémů apod. si vyhrazuji právo dodací dobu prodloužit. O prodloužení bude zákazník vždy včas informován.
Back to Top