AUTORSKÁ PRÁVA
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
Je rovněž zakázáno dodané fotografie jakýmkoli způsobem dále upravovat.


SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ
Fotografka si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách i k jiným způsobům prezentace (tiskoviny).Tyto údaje budou fotografkou Kamilou Svobodovou zpracovány po dobu 10 let. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas.
Osobní údaje které mi budou poskytnuty, jako je jméno, email a telefonní číslo, pro plnění smluvního vztahu, budu zpracovávat po následujících 10 let ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ


Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 6 měsíců od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).
Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.
Odevzdané fotografie (jpg formáty) se archivují také po dobu 6 měsíců.
Pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození dat, fotografka může data znovu zaslat prostřednictvím úschovny.


REZERVACE
Pro závaznou rezervaci potřebuji vaše telefonní číslo, jméno, datum focení, místo focení, balíček, který jste si vybrali a počet osob (u dětí + věk), které budou foceny. Termín focení následně pevně rezervuji po uhrazení zálohy podle ceníku.


ODVOLÁNÍ – ZRUŠENÍ FOCENÍ


Z osobních důvodů (např. nemoc) nejdéle den před termínem focení. V případě zrušení kvůli „zásahům vyšší moci“(liják, porouchané auto, uprchnuvší pes,…) nejdéle hodinu před focením, v tomto případě pouze telefonicky.
Termín focení lze z těchto důvodů přesunout 2x.
Pokud nedorazíte bez udání závažného důvodu nebo zrušíte focení 3x po sobě, není již možné určit jiný termín a záloha propadá v celé výši.


OBJEDNÁNÍ FOCENÍ
Kontaktní formulář zde na stránkách.
facebook: Kamila Svobodová, rodinná fotografka
instagram: @kamilasvobodovafoto
tel.: 734 618 692


DÉLKA FOCENÍ
MINI 15-30 min
STANDART 40-60 min
EXCLUSIVE  1,5-2 hod


Na focení prosím choďte v uvedený čas. Pokud přijdete pozdě, focení se neposouvá, fotíme pouze zbývající čas, který jsem pro vás měla vyhrazený.


ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Fotografie v elektronické podobě obdržíte do 3 týdnů přes službu „úschovna“.  Do tisku posílám fotografie vždy na konci měsíce. Jejich dodání pak závisí na rychlosti tiskárny, obvykle to ale bývá do týdne.
V případě expresního zpracování úpravy fotografií, tj. kratší než 3 týdny, účtuji poplatek + 1000,- Kč.
Odevzdávám pouze upravené fotografie ve formátu JPG (zákazník nemá žádný nárok na RAW soubory či neupravené fotografie).
Fotografie pro úpravu vybírám já. Dávám si vždy záležet, abych vybrala to nejlepší. Pokud budete chtít více fotografií, pošlu vám na vaši žádost zbývající fotografie v náhledech přes úschovnu.
V případě nemoci, úrazu, technických problémů apod. si vyhrazuji právo dodací dobu prodloužit. O prodloužení bude zákazník vždy včas informován.
Back to Top